35 años de Els nou rals

 

Façana de l’antiga ubicació al C/ del Sol de Viladecans

Fachada de la antigua ubicación en la C / del Sol de Viladecans