L’home dels nassos a Viladecans, dimarts 31 de desembre davant la llibreria Els nou rals.